Kariérní centrum VŠB-TUO

Kompletní propagační kampaně: grafika, foto, hudba, video,